BMW E46 Immobilizer Remote Key Services
บริการทำดอกกุญแจชิพและรีโมท บี เอ็ม ดับเบิลยู อี สี่สิบหก
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-6806700
 

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
BMW E46
                                     กุญแจรถและรีโมท BMW E46

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด

3Series 
from 1998 To 2006

E46
 

 

2005-2008

กุญแจรีโมท 
BMW
 3ปุ่ม
(ร่องเลื้อยกลาง)
ราคา 6,250บาท

ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850บาท
 


กุญแจรีโมท 
BMW
 3ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(ร่องเลื้อยข้าง)

ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850บาท


ดอกกุญแจชิพ BMW
ไม่มีรีโมท
(ร่องเลื้อยกลาง)
4,850บาท

รีเซตกล่อง ECUลงรหัสใหม่

4,500 บาท


BMW: series 3(-2002), series 5(-2002), series 7(-2002), series 8(-2002),
X-3(-2002), X-5(-2002),
 M3(-2002), Z3(-2002)

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวสวิทส์รอบคัน ไม่ให้ดอกที่หายไปไขได้
5,500บาท

 บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทกุญแจ
เป็นแบบกล่องรีโมทพับ3ปุ่ม 
4
,950บาท
  (เพิ่มชิพใหม่+รีโมทเดิม) 


  กุญแจรีโมท BMW 3ปุ่มแบบพับทรงแบบใหม่
   (ใช้ชิพใหม่+รีโมทใหม่)
7
,250บาท


ดอกกุญแจชิพ BMW
ไม่มีรีโมท
(ร่องเลื้อยข้าง)
4,850บาท
เฉพาะเม็ดชิพ
เพื่อใส่รีโมท
ราคา 3
,850บาท

KD-BMW315-EWS
หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม Pastel Color

5,980บาท

 

เปลี่ยนแผงวงจรรีโมท
กรณีกดรีโมทไม่ได้แม้
เปลี่ยนถ่านใหม่แล้ว
E46
 4,550บาท 

ซ่อมปุ่มกดภายในวงจร
รีโมท 
BMW
ปุ่มละ 
800บาท  ถ้าท่านเหลือแต่ดอกสำรอง(ไม่มีรีโมท) 
สามารถ upgrade เป็นดอกรีโมท
โดยใช้ชิพเดิมได้ในราคาเพียง
5,550บาท


บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์ตได้
BMW Chargeable Battery
1,950บาท


แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกรอบด้วย
ในราคาพิเศษเพียง
 
3,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทกุญแจเป็นแบบกล่องรีโมทพับ3ปุ่ม 
  (ใช้ชิพ+รีโมทเดิม)
3
,550บาท
  (เพิ่มชิพใหม่+รีโมทเดิม) 5,550บาท


  กุญแจรีโมท BMW 3ปุ่มแบบพับทรงแบบใหม่
   (ใช้ชิพใหม่+รีโมทใหม่)
7,250บาท


B01-3


B-02


B-07

  กุญแจรีโมท BMW 3ปุ่มแบบพับทรงแบบใหม่ ราคาประหยัด
มีให้เลือก 3แบบ
   (ใช้ชิพใหม่+รีโมทใหม่)
5
,950บาท

 หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม Pastel Color

ราคา 5,980บาท

 

 •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

 • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-6836700
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

 • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

 • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

 • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  1,500-3,500 บาท   
  Car Transponder Key and Remote

  Motorcycle Transponder Key and Remote

 • สถานที่ให้บริการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners