แลนด์ โรเวอร์

LAND-RANGE ROVER Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ แลนด์ โรเวอร์
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-6836700

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

รถและรุ่นที่ให้บริการ
LAND-RANGE ROVER

DISCOVERY
 II
(BARCODE)

DISCOVERY
 III
(CAN TYPE 2)


RANGE ROVER
(SAWDOC)

RANGE ROVER
(CAN TYPE3)

FREE LANDER 2
(CAN TYPE1)

FREE LANDER
(SAWDOC)
   
                                     กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น
แลนด์ โรเวอร์

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ แลนด์ โรเวอร์
/ รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด


DISCOVERY
 I
(BARCODE)

1995-2000ดอกกุญแจชิพ

ราคา
4,850บาท


รีโมท2ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(freq:433Mhz)

เปลี่ยนกรอบ
รีโมท 2ปุ่ม
2
,250บาท
 
รีโมท2ปุ่ม
for all LUCAS Remote
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท


DISCOVERY
 II
(BARCODE)

2000-2006ดอกกุญแจชิพ

ราคา
4,850บาท


รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,850บาท
(VALEO freq:433Mhz)


 


ปลี่ยนกรอบรีโมท
 2
,850บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท

1995-1998 TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท


DISCOVERY
 III
(CAN TYPE 2)

2006++ดอกกุญแจชิพ

ราคา
4,850บาท


ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท

 


รีโมท2ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(freq:433Mhz)

เปลี่ยนกรอบ
รีโมท 2ปุ่ม
2
,250บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท

1995-1998 TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท


 

Range Rover 1994 to 2002  P38 Range Rover

1994-2002

 
รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,850บาท
 
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

8,500 บาท

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 


RANGE ROVER
(SAWDOC)

2005-2006


ดอกกุญแจชิพ

ราคา 5
,850บาท


ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท

 ปลี่ยนกรอบรีโมท
RANGE ROVER 3ปุ่ม
3,850บาท

 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท

1995 TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 


RANGE ROVER
(CAN TYPE3)

2006+ดอกกุญแจชิพ

ราคา 5
,850บาท


ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท

 ปลี่ยนกรอบรีโมท
RANGE ROVER 3ปุ่ม
3,850บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท
MVP Pro
1995 TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 


FREE LANDER V6
 

2000-2002

 


รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
for all LUCAS Remote
ดอกกุญแจชิพ
ราคา
4,550บาท
(write on ews) no alarm
 


รีโมท2ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
เปลี่ยนกรอบรีโมท 2ปุ่ม
2
,250บาท
รีโมท2ปุ่ม
for all LUCAS Remote
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

9,500 บาท


EWS3

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 

2003-2004
รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,250บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
for all LUCAS Remoteดอกกุญแจชิพ
ราคา 3,550บาท
(TPX3) no alarm

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


27VT-CCU

12,500 บาท
 

 


FREE LANDER Td4
(SAWDOC)
 

2003-2006


รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,250บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
for all LUCAS Remote
ดอกกุญแจชิพ

ราคา
3,550บาท
(TPX3) no alarm
 ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท


รีโมท2ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
เปลี่ยนกรอบรีโมท 2ปุ่ม
2
,250บาท
รีโมท2ปุ่ม
for all LUCAS Remote
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท

2003-2006 TP12

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 


FREE LANDER 2
(CAN TYPE1)
 

2006+


รีโมท2ปุ่ม+ชิพ
ในตัวเดียวกัน
ราคา 9,250บาท
(LUCAS freq:433Mhz)
for all LUCAS Remote

ดอกกุญแจชิพ

ราคา
3,850บาท
(TPX3)
 ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท


รีโมท2ปุ่ม
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)

เปลี่ยนกรอบรีโมท 2ปุ่ม
2
,250บาท
รีโมท2ปุ่ม
for all LUCAS Remote
ราคา 6,850บาท
(LUCAS freq:433Mhz)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

12,500 บาท

1995 TP05

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
3,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
5,500บาท

 


ปลี่ยนกรอบรีโมท
 
2,850บาท


 เปลี่ยนกรอบรีโมทและปุ่ม แลนด์ โรเวอร์ 2ปุ่ม
2
,250บาท


เปลี่ยนเฉพาะปุ่มรีโมท แลนด์ โรเวอร์ 2ปุ่ม
1
,250บาทปลี่ยนกรอบรีโมท
RANGE ROVER3ปุ่ม
3,850บาท

ปลี่ยนกรอบรีโมทพับ 2ปุ่ม
RANGE ROVER 2ปุ่ม
4
,250บาท

  รุ่นและปีที่ไม่ได้กำหนดกรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าทำได้หรือไม่
  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-6836700
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

  • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  3,000-3,500 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners