mazda

MAZDA 3 Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ มาสด้า 3
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-6836700

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

                                     รถและรุ่นที่ให้บริการ
                                MAZDA 3
                                     กุญแจรถและรีโมท

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมด

MAZDA3 Sky Activ
มาสด้า 3 2014
 
2014-2016

ดอกSmart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 8,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,750บาท


ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
315Mhz FSK
Model:SKE13D-01
ราคา 7,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

MAZDA 3 2013
ดอกรีโมท 3ปุ่ม
lock/unlock/Truck
(433.5Mhz)
ราคา 4,950บาท
TP33 6E


เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,650บาท
ดอกกุญแจชิพไม่มีรีโมท
2,250บาท
TP33 6E

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ดอกกุญแจชิพ
บิด START
4,500 บาท
(2keys need)

 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน 
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500บาท

 


+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
TP20(63) 
Copy on ADX

MAZDA 3
มาสด้า 3
2005-2013
ดอกรีโมท 2ปุ่ม
(313.5Mhz)
ราคา4,550บาท
TP20 (TPX2)เฉพาะหัวกุญแจพับ
2,350บาท
TP20 (TPX2)

เปลี่ยนหัวกุญแจพับ
1,750บาท
(nil) no chip
เฉพาะวงจรรีโมท
 
2ปุ่ม
(313.5Mhz)
ราคา 3,550บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,550บาท

 Smart Key 2ปุ่ม
Lock/unlock
ราคา 7,850บาท
 

Production Year/Month

--

Chassis Model

PE3BVWV1A1EUxxxxx

freq: 315Mhz

 + กุญแจชิพ
2,250บาท
TP20(63) 
Copy on ADXดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
1,950บาท
TP20 (TPX2)

no alarm 
when open
 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ดอกกุญแจชิพ
บิด START
3,500 บาท
(2keys need)

2004-2007 TP20
(TPX2)

(add key function)
(incode-outcode)

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
1,500 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน 
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
2,500บาท

2010-2013

 


ดอก
Smart Key 3ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock/truck
ราคา 9,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบ
ไม่มีวงจร
1,750บาท

ดอก
Smart Key 2ปุ่ม
PUSH START
lock/unlock
315Mhz
ราคา 7,850บาท

เปลี่ยนเฉพาะกรอบไม่มีวงจร
1,750บาท

+ก้านกุญแจ
 
2,250บาท
TP20(63) 
Copy on ADX

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


Smart Key
 
PUSH START
9,500 บาท
(2keys need)

 

 

 •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

 • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-6836700
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

 • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

 • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

 • บริการทำการเรียงเขี้ยวกุญแจใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกที่หายไปสามารถไขได้รอบคัน ราคาประมาณ  1,500-3,500 บาท   
  Car Transponder Key and Remote

  Motorcycle Transponder Key and Remote

 • สถานที่ให้บริการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners