TOYOTA LANDCRUISER Key and Remote Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพและรีโมท โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-6836700

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

กุญแจรถและรีโมท


LANDCRUISER
VXL
2011-2014
LANDCRUISER 3ปุ่ม
Lock/Unlock
ประตู Back Door

ราคา 
12,900บาท
 

Production Year/Month

2010/01

Chassis Model

JTEBH3FJ

 

บริการเปลี่ยนเฉพาะกรอบรีโมท
3,850บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU
 ลงรหัสใหม่

Immobilizer Key
9,500 บาท

Smart key
14,500 บาท
 
 
ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหายหมด
4,000 บาท

เปลี่ยนเรียงสลับเขี้ยวกุญแจไม่ให้ดอกเก่าไขได้รอบคัน 
3จุด
5
,500บาท 


LANDCRUISER
2008-2010
LANDCRUISER 3ปุ่ม
Lock/Unlock
ประตู Back Door

ราคา 
12,900บาท
 

Production Year/Month

2010/01

Chassis Model

UZJ200, VDJ200..VX
GRJ200,VDJ200
GX...(GCC,GEN

4D(67)

บริการเปลี่ยนเฉพาะกรอบรีโมท
3,850บาท


ก้านกุญแจ 1,500บาท
 


LANDCRUISER 2ปุ่ม
Lock/Unlock
ราคา 11,900บาท

Production Year/Month

2009/05

Chassis Model

UZJ202

บริการเปลี่ยนเฉพาะกรอบรีโมท
3,850บาท
 


LANDCRUISER 2ปุ่ม
Lock/Unlock
ราคา 12,900บาท
บริการเปลี่ยนเฉพาะกรอบรีโมท
3,850บาท

Production Year/Month

2008/05-2009/05

Chassis Model

UZJ200

4C


ก้านกุญแจ 1,500บาท

รีเซตกล่อง ECU
 ลงรหัสใหม่

Immobilizer Key
9,500 บาท

Smart key
14,500 บาท
 
 
ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหายหมด
4,000 บาท

เปลี่ยนเรียงสลับเขี้ยวกุญแจไม่ให้ดอกเก่าไขได้รอบคัน 
3จุด
5
,500บาท 

LANDCRUISER
VX Limited
2002++
LANDCRUISER
3ปุ่ม
ราคา 
12,900บาท

บริการเปลี่ยนเฉพาะ
กรอบรีโมท
3,850บาท
ก้านกุญแจ 1,500บาท
 


LANDCRUISER
 2ปุ่ม ,ร่องธรรมดา
ราคา 
7,900บาท

เฉพาะกรอบรีโมท
 1
,950บาทบริการรวมกุญแจและรีโมทเป็นตัวเดียวกัน 
กรอบรีโมท2ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
 2
,800บาท

LANDCRUISER 2ปุ่ม ร่องเลื้อยกลาง
ราคา 8,900บาท
freq: 314Mhz
เฉพาะกรอบรีโมท 
2
,550บาท
 

Production Year/Month

2005/05

Chassis Model

HDJ101
UZJ100

TP29(67)

ดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ร่องเลื้อย
ราคา 4,200บาทดอกกุญแจชิพ
ไม่มีรีโมท
ร่องธรรมดา
3,800บาท

รีเซตกล่อง ECU
 ลงรหัสใหม่

Immobilizer Key
9,500 บาท

Smart key
14,500 บาท
 
 
ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีดอกหายหมด
4,000 บาท

เปลี่ยนเรียงสลับเขี้ยวกุญแจไม่ให้ดอกเก่าไขได้รอบคัน 
3จุด
5
,500บาท 
 กรอบกุญแจรีโมทโตโยต้า อัลฟาร์ด แตกเปลี่ยนได้ ราคา 2,850-3,500บาท 

 •  ทำกุญแจรีโมทเพิ่ม
  ท่านต้องมีดอกกุญแจแท้ รีโมท MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

   

 •  ทำดอกไม่มีรีโมทเพิ่ม
  ท่านต้องมีดอกกุญแจที่สามารถ สตาร์ทได้  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ไม่ต้องนำรถมาก็ได้
   

 • ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท   

 • ต่างจังหวัด แนะนำส่งดอกมาทางไปรษณีย์ EMS ร้อมธนาณัติหรือใบโอนเงิน ทางบริษัทจะจัดส่งคืนพร้อมดอกใหม่ภายใน 2ัน
   

     

 • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์
 
02-8680901 ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่ 800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

 • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่ ต้องนำเครื่องไปให้บริการที่รถเท่านั้น ราคาประมาณ  5,500 บาท ราคามีรวมค่าดอกกุญแจแนะนำให้ทำดอกกุญแจ 2ดอกราคาตามที่ระบุข้างต้น

      

 • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  3,000 บาท หรือ ทำดอกหายต้องเรียงระบบเขี้ยวใหม่ให้ดอกเก่าไม่สามารถไขได้ 4,500าท

  Car Transponder Key and Remote

  Motorcycle Transponder Key and Remote


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners