SEAT  Immobilizer Key Services
บริการทำดอกกุญแจฝั่งชิพ เซียส
โทรเช็คราคาค่าบริการและนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-6836700

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

Volkswagen Transporter shuttle functional equipment
รถและรุ่นที่ให้บริการ
 SEAT

ALHAMBRA

CORDOBA

TOLEDO
   

รถ/รุ่น

ปี

ทำดอกกุญแจ อิมโมบิไลเซอร์ รีโมท เพิ่ม
รวมค่าตัดกุญแจแล้ว

(กดที่รูปกุญแจเพื่อขยาย)

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่


ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่
กรณีดอกหายหมดALHAMBRA
 

1996-2000
 


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 5,880บาทกรอบ+ก้านกุญแจ+ชิพ
2
,850บาท

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 3,580บาท
433Mhz


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 4,880บาท


ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,850บาท

รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 3,280บาท
433Mhzราคา 2,850บาท
TP14(44)


ราคา 2,250บาท
TP10(42)เปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
1
,500บาท


ก้านกุญแจ 950บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

4,500 บาท

 

pincode service
1,200บาท


system1 Z3Z
1996-1998 33(T5)
system2
1998-2000 (42)copyTPH1
2000++(44)


Seat: Arosa(-1998), Alhambra(-1998), Cordoba(-1998), Ibiza(-1998), Inca(-1998), Toledo
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน 
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


CORDOBA

1995-2002

 

 


ราคา 2,250บาท


 

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาท

 

pincode service
1,200บาท


system1 Z3Z
1995 (33/T5)
system2
1998-2000 (42)copyTPH1

Seat: Arosa(-1998), Alhambra(-1998), Cordoba(-1998), Ibiza(-1998), Inca(-1998), Toledo
 

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน 
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาท


TOLEDO

system2
1999+
 


รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 5,880บาทกรอบ+ก้านกุญแจ+ชิพ
2
,950บาท

รีโมท 3ปุ่ม
ราคา 3,580บาท
433Mhz


รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 4,880บาท


ปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
2
,950บาท

รีโมท 2ปุ่ม
ราคา 3,280บาท
433Mhz

VW-1
ราคา 2,850บาท


เปลี่ยนกรอบ+ก้านกุญแจ
1
,500บาท


ก้านกุญแจ 950บาท

รีเซตกล่อง ECU ลงรหัสใหม่

5,500 บาท

system1 Z3Z
1995-1999 (33/T5)
system2
1999++ (13/T5)

Seat: Arosa(-1998), Alhambra(-1998), Cordoba(-1998), Ibiza(-1998), Inca(-1998), Toledo


pincode service
1,200บาท

ทำเขี้ยวดอกกุญแจใหม่กรณีไม่มีเขี้ยวกุญแจเลย
2,000 บาท

สลับเขี้ยวรอบคัน 
ไม่ให้ดอกที่หายไขได้
3,500บาทsystem1
Z3Z
1995-1999รีโมท 
2ปุ่ม
ราคา 4,880บาท
TP08
433Mhz


กุญแจชิพ
ราคา 3,450บาท
ราคา 2
,780บาท
TP08
 

 

 

 
ซ่อมเปลี่ยนวงจร ปุ่ม ถ่าน

ซ่อมปุ่มกดภายในวงจร
 
800บาท


เฉพาะเม็ดชิพ
เพื่อใส่รีโมท
ราคา 1
,980บาท

เปลี่ยนไอซี
1
,850บาท
 

หรือ ทำใหม่เป็นรีโมท 3ปุ่ม Pastel Color

พิ่ม 800บาท

 

  •  ทำกุญแจสำรองเพิ่ม

        ท่านต้องส่งดอกกุญแจแท้  MASTER  ของลูกค้า  มาที่บริษัท เพื่อทำการอ่านข้อมูลโดยเครื่อง  RW4  และส่งสำเนาข้อมูลลงดอกกุญแจตัวใหม่ ต้องนำรถมาด้วย

-   ในเขตกรุงเทพฯ   แนะนำให้วิ่งมาทำที่บริษัทได้เลย  ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที กรุณาโทรมานัดหมายกับช่างเช็คก่อนว่าทำได้วันไหน แผนที่บริษัท

        

  • นัดหมายให้บริษัททำนอกสถานที่

            ทางบริษัทเริ่มให้บริการโดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ โทรเช็คราคาและวันทำได้ที่เบอร์ 02-6836700
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสีย ค่าบริการนอกสถานที่
800++ แล้วแต่ระยะทาง
           

  • กรณีดอกกุญแจลูกค้าหายหมด ราคารีเซต EPROM ายในกล่อง ECU/ECM เพื่อทำรหัสใหม่  ราคาประมาณ  5,500-1X,XXX บาท สำหรับดอกแรก ลูกค้าได้กุญแจ 1ดอกถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มดอกกุญแจก็บวกราคาขึ้นตามราคาดอกที่ระบุข้างต้น

                (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเล็งเขี้ยวทำดอก แนะนำให้ช่างทำดอกที่สามารถไขสวิทส์กุญแจได้ก่อน)
 

  • ค่าบริการทำดอกกุญแจขึ้นใหม่ ราคาประมาณ  1,XXX-3,XXX บาท แล้วแต่ความยากง่ายของรถ

    Car Transponder Key and Remote

    Motorcycle Transponder Key and Remote


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners