บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท
Replace Broken Key shells

HOT LINE
 0923026900
(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00น)

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทโตโยต้า อัลพาร์ค เอสติม่า แฮร์ริเออร์ แกนเวีย เลคซัส
แคมรี่ วีโก้ ฟอร์จูนเนอร์ อัลติส วีออส กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,950-3,500บาท


กรอบรีโมท 3ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ

พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
 2
,800บาท

กรอบรีโมท 2ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
 พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
กรอบรีโมท
2,500บาท

กรอบรีโมท 3ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ

พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
 2
,800บาท

กรอบรีโมท 2ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ
 พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
กรอบรีโมท
2,500บาท

กรอบรีโมท 4ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ

พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
  1
,750-2,500บาท

กรอบรีโมท 3ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ

พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
 
1,950-2,500บาท

กรอบรีโมท 2ปุ่ม
บริการเปลี่ยนกรอบ

พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
 
2,500บาท


ดอกรีโมท 1ปุ่ม ด้านข้าง
บริการเปลี่ยนกรอบ
พร้อมตัด
กรณีกรอบชำรุด
 
2,500บาท

SWITCH BLADE REMOTE


ทำเพิ่มกล่องรีโมทพับ2ปุ่ม+ชิพใหม่+รีโมทใหม่
3,950
บาท


กล่องรีโมทพับ2ปุ่ม    ใช้ชิพเดิม+รีโมทเดิม
1
,950
บาท

กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม+ชิพ+รีโมท
5
,850
บาท

กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม    ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
2
,250
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม+ชิพ+รีโมท
6,250
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม    ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
2
,250
บาท

กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม+ชิพ+รีโมท ใหม่
3,950
บาท


กล่องรีโมทพับ3ปุ่ม    ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
1
,950
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม+ชิพ+รีโมท Smart Entry 2ุ่ม
11,950
บาท


กล่องรีโมทพับ4ปุ่ม    ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
2
,250
บาทปลี่ยนกรอบรีโมท
1,250บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท เบนซ์ BENZ กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด
 

A Narrow Blade (4mm wide)
B Wide Blade (10mm wide)
ราคาเปลี่ยนกรอบใหม่
+ก้านกุญแจใหม่
3
,750บาท

เฉพาะก้านกุญแจ
950บาท

ซ่อมปุ่มให้พับได้ 1
,200บาท

ใส่เลนส์ตาแมวสีแดง
450บาท


เปลี่ยนแผงวงจร
6,800บาท
ราคาเปลี่ยนกรอบเบนซ์ใหญ่
สีเทา
  1ปุ่ม 
BENZ S-CLASS SL
 5,850บาท

ซ่อมปุ่มให้พับได้ 1
,950บาท
ราคาเปลี่ยนกรอบ3ปุ่ม 3,250บาท
 


3ปุ่ม กุญแจ 4tacks
3,550บาท

Benz 3button flip Key case(USA)
ราคาเปลี่ยนกรอบ4ปุ่ม
 3
,550บาท

 

ราคาเปลี่ยนกรอบ BENZ VITO 2ปุ่ม 

ราคาเปลี่ยนกรอบ
BENZ A-CLASS 2ปุ่ม 

 3
,250
บาท 


ราคาเปลี่ยนกรอบอบดำ
3ปุ่ม
 3
,250
บาท

ราคาเปลี่ยนกรอบ
อบดำ
3ปุ่ม
+รางถ่านใหม่
 4
,250
บาท

กรอบ 3 ปุ่มพร้อมปุ่ม panic แดง
ราคาเปลี่ยนกรอบ
 3
,550บาท
     กรอบ
3 ปุ่มพร้อมปุ่ม
 panic แดง
+รางถ่านใหม่
 4
,550
บาท

กรอบ โครเมี่ยม3 ปุ่ม
ราคาเปลี่ยนกรอบ 3
,950บาท
       

กรอบ โครเมี่ยม3 ปุ่ม
+รางถ่าน
ราคาเปลี่ยนกรอบ 5
,550บาท
 

กรอบ โครเมี่ยม3 ปุ่ม
พร้อมปุ่ม
panic แดง
ราคาเปลี่ยนกรอบ 4
,250บาท
       

กรอบ โครเมี่ยม3 ปุ่ม
พร้อมปุ่ม
panic แดง
+รางถ่าน
ราคาเปลี่ยนกรอบ 5
,750บาท
 

ก้านกุญแจ
1,550บาท
type:A
       

type A        B
ก้านกุญแจ 1,550บาท
 


type: D
ก้านกุญแจรุ่นใหม่  ปี2010++
1
,750
บาท

type: C
ก้านกุญแจ
1,900บาท
 

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท ีเอ็ม BMW กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด


E36 2ุ่ม
ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850บาท


E36 3ปุ่ม
ราคาเปลี่ยนกรอบ 2,850บาท
 

E38 E39 E46 E83 E53
ราคาเปลี่ยนกรอบ
2,850
บาท
 ราคาเปลี่ยนกรอบ 2,850บาท
 


เปลี่ยนกรอบดอก
กุญแจชิพ
950 บาท
 ปลี่ยนกรอบรีโมท
RANGE ROVER
3ปุ่ม
3,850บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทฮอนด้า ฮอนด้า แอคคอร์ด ซีวิค ซีอาร์วี city แจ๊ส ELYSION STEPWAGON ODYSSEY CROSSROAD กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,950-3,500บาท


รีโมท 3ปุ่ม

เปลี่ยนกรอบรีโมท
2,550บาท

รีโมท 2ปุ่ม

เปลี่ยนกรอบรีโมท
2,250บาท

รีโมทแยก

เปลี่ยนกรอบรีโมท
1,290บาท

กรอบรีโมท3ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
3,500บาท

กรอบรีโมท2ปุ่ม
รุ่นกุญแจพับได้
3,200บาท

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทมิตซูบิชิ กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,950-2,250บาท


เปลี่ยนกรอบรีโมท
1,550บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
 + ชิพเพิ่ม
2,850บาท
 


บริการย้ายกล่องรีโมทพับ3ปุ่ม 
   ใช้ชิพ+รีโมทเดิม
ราคา 2,250บาท
 

บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทนิสสัน กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,850-5,500บาทกรอบรีโมท 3ปุ่ม
ราคา 1,850บาท

รวมกุญแจและรีโมทให้อยู่ในตัวเดียวกัน
กรอบรีโมท3ปุ่มรุ่นกุญแจพับได้
 2
,200บาท
เพิ่มชิพ
1,500บาท

รวมกุญแจและรีโมทให้อยู่ในตัวเดียวกัน
กรอบรีโมท4ปุ่ม รุ่นกุญแจพับได้
 2
,500บาท
เพิ่มชิพ
1,500บาท

เปลี่ยนกรอบรีโมท
 
 1,250บาท


เปลี่ยนแผ่นปุ่ม
รีโมท
  
450บาท

 

เปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทอีซูซุ กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,750บาท


เปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมท เลคซัส LEXUS
 
กรณีกรอบชำรุด+พร้อมตัด ราคา 1,750บาท

บริการเปลี่ยนกรอบ พร้อมตัด
กุญแจรีโมท 2ปุ่ม
ราคา 1,750บาท

บริการเปลี่ยนกรอบ พร้อมตัด
กรอบรีโมท
2ปุ่ม 3,200บาท
กรอบรีโมท
2ปุ่ม 3,500บาท
บริการเปลี่ยนกรอบรีโมทแบบพับได้
พร้อมตัดกุญแจ
HARRIER 3ปุ่ม (Power Door)

 
3,900บาท
Car Transponder Key and Remote

Motorcycle Transponder Key and Remote

รุ่นอื่นๆกรุณาสอบถามเบอร์ 02-6836700

  • สถานที่ให้บริการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 โดย บริษัท แมกนาโน่ เซอร์วิส เน็ตเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่: 2534/180 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2683-6700

"เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสินค้าและ/หรือบริการจริงข้างต้น โดย างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง ได้แสดงให้เห็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ฯลฯ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทราบถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาบนสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ างหุ้นส่วนจำกัด ผลเลิศเอ็นจิเนียริ่ง มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้าง หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่อย่างใด"
Trademarks and copyrights used in this site are the property of their respective owners; they are used for the purpose of products and services reference and description.
Pollert Engineering Ltd.,Part is an independent company specializing in the sales and service of automotive keys. We are not in any way affiliated with, sponsored or endorsed by any of the trademarks owners